Kontakt podaci

Podjela kontakt podataka po sektorima poduzeća

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

UPRAVA DRUŠTVA

DIREKTOR

 

Ivan Klokočki ing.građ.
Tel:  +385 (0) 47 844 280, 841 662
Fax: +385 (0) 47 845 320
E-mail: direktor(at)komunalno-dugaresa.hr 

Tajnica i Knjigovođa (voda gospodarstvo)

Kristina Trupković
 
Tel: +385 (0) 47 844 280
Fax: +385 (0) 47 844 280
Mob: +385 (0) 91 2844 302
E-mail: kristina.trupkovic(at)komunalno-dugaresa.hr

ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA

Rukovoditelj odjela tehničkih poslova

Željko Kučinić, bacc.oec.
Tel: +385 (0) 47 841 650
Fax: +385 (0) 47  845 117
Mob: +385 (0) 91 2844 280
E-mail: zeljko.kucinic(at)komunalno-dugaresa.hr

Voditelj odsjeka operative

Ivica Latković, ing.prometa
Tel: +385 (0) 47 841 650
Fax: +385 (0) 47  845 117
Mob: +385 (0) 91 2844 295
E-mail: ivica.latkovic(at)komunalno-dugaresa.hr

 

Voditelj odsjeka zaštite na radu

Petra Mrzljak bacc.ing.sec.
Tel: +385 (0) 47 841 650
Mob: +385 (0) 98 1723 030
E-mail: petra.kucinic(at)komunalno-dugaresa.hr

ODJEL RAZVOJA I INVESTICIJA

Rukovoditelj odjela razvoja i investicija

Ivan Klokočki, dipl.ing.građ
Tel: +385 (0) 47 841 650
Fax: +385 (0) 47  845 117
Mob: +385 (0) 91 2844 301
E-mail: ivan.klokocki(at)komunalno-dugaresa.hr

ODJEL OPĆIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA

Rukovoditelj

Irena Hribljan mag.iur.
Tel:  +385 (0) 47 841 662

Mob: +385 (0) 91 2844 308

E-mail: irena.hribljan@komunalno-dugaresa.hr

ODJEL RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA

Rukovoditelj

Ljiljana Karas, dipl.oec.
Tel: +385 (0) 47 844 283
Fax: +385 (0) 47 845 583
Mob: +385 (0) 91 2844 290
E-mail: ljiljana.karas(at)komunalno-dugaresa.hr

Samostalni knjigovođa

Jadranka Burić
Tel: +385 (0) 47 844 283
E-mail: jadranka.buric(at)komunalno-dugaresa.hr

Referent materijalno skladišnih poslova

Marina Vranić Grgurić
Tel: +385 (0) 47 844 283
E-mail: marina.vranic.grguric(at)komunalno-dugaresa.hr

Knjigovođa (voda domaćinstvo) i referent za obračun plaća

Andreja Matičić
Tel: +385 (0) 47 845 593
E-mail: andreja.maticic(at)komunalno-dugaresa.hr

Knjigovođa (voda domaćinstvo)

Jasmina Dobrinić
Tel: +385 (0) 47 845 593

jadranka.lasic(at)komunalno-dugaresa.hr

 

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!