Javna nabava

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

nema novosti u popisu.

Temeljem čl. 80. st. 2. t.1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 120/16) Komunalno Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa, OIB: 26222996778 (u daljnjem tekstu: Naručitelj) kao javni naručitelj objavljuje:

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Komunalno Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa, OIB: 26222996778 ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  • IZGRADNJA HOTELI d.o.o., u stečaju, Emila Antića 78, Selce, OIB: 8462001075;
  • KLBAU d.o.o., Donje Mrzlo Polje Mrežničko 79, Duga Resa, OIB: 26589198775;
  • OPG Krešimir Hribljan, nositelj Krešimir Hribljan, Jurovski Brod 6, Žakanje, MIBPG: 251011, OIB: 456971070776.

Ugovor sklopljen sa navedenim gospodarskim subjektima je ništetan.

Zakon o javnoj nabavi

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!