Javna nabava

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

nema novosti u popisu.

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/2011),(u daljnjem tekstu:Zakon), naručitelj Komunalno Duga Resa d.o.o. objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici naručitelja (član upravnog i članovi nadzornog tijela naručitelja) ili s njima povezane osobe u sukobu interesa prema članku 13. stavku 1. Zakona.

Osim u slučaju dokumenta u prilogu:

IZJAVA O POSTOJANJU / NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NARODNE NOVINE 90/11, 83/13 I 143/13)

Komunalno Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa, OIB: 26222996778 ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  • IZGRADNJA HOTELI d.o.o., u stečaju, Emila Antića 78, Selce, OIB: 8462001075;
  • IZGRADNJA KONSTRUKCIJE d.o.o., u stečaju Drenovac 1, Ogulin, OIB: 30373982681;
  • IZGRADNJA TURIZAM d.o.o., Emila Antića 78, Selce, OIB: 9883753658;
  • GALMARK d.o.o., Svibanjska 2, Duga Resa, OIB 39603994318;
  • MIKRA d.o.o., Bana Josipa Jelačića 25A, Duga Resa, OIB: 10006737007;
  • PEKARA DUJAM obrt za pekarsko trgovačku djelatnost,  Straža 8, 47271 Općina Netretić, MBO:90109252;

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o javnoj nabavi NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!