Antikorupcijski plan

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

Akcijski plan

Izvještaj o provedbi

IZVJEŠTAJI O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!