Pristup informacijama

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

MINISTARSTVO UPRAVE

Pravilnik_o_ustroju__sadržaju_i_načinu_vođenja_službenog_upisnika_o_ostvarivanju_prava_napristup_informacijama.pdf

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13.), minstar uprave donosi ovaj dokument.

Zahtjev za pristup informacijama

ZAHTJEV_ZA_PRISTUP_INFORMACIJAMA.docx

Temeljem čl 8. st.1. i čl.18. st.1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13, 85/15) ispunjavanjem ovog zahtjeva možete zatražiti pravo pristupu informacijama.

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

ZAHTJEV_ZA_DOPUNU_ILI_ISPRAVAK_INFORMACIJE.docx

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

ZAHTJEV_ZA_PONOVNU_UPORABU_INFORMACIJA.docx

Odluka-ponovna uporaba informacija

ODLUKA_-_ponovna_uporaba_informacija.pdf

Na temelju čl. 13. Izjave o osnivanju Komunalnog Duga Resa d.o.o. ( potpuni tekst ) od dana 23.04.2014. godine i članka 31. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/03, 85/15) direktor Društva dana 15.01.2016. godine donio je sljedeću odluku

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama

TEHNIČKA SLUŽBA

Rukovoditelj sektora tehničkih poslova

Željko Kučinić, bacc.oec.
Tel: +385 (0) 47 841 650
Fax: +385 (0) 47  845 117
Mob: +385 (0) 91 2844 280
E-mail: zeljko.kucinic(at)komunalno-dugaresa.hr

KRITERIJ ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE

Kriteriji_za_odredivanje_visine_naknade_troskova_dostave_informacije__1_.pdf

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", br.25/13.) Povjerenica za informiranje donosi

Odluka o određivanju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama

Odluka_o_određivanju_službene_osobe_za_rješavanje_ostvarivanja_prava_na_pristup_informacijama.pdf

Temeljem odredbe članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013), direktor tvrtke Komunalno Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa dana 30. listopada 2013. godine donosi ovaj dokument.

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!