Pristup informacijama

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

 

Komunalno Duga Resa d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo) obvezuje se na zaštitu Vaših osobnih podataka  temeljem EU Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Društvo prepoznaje važnost zaštite privatnosti, sigurnosti  i zaštite podataka za korisnike naših usluga i svih osoba koje s nama dođu u kontakt, stoga je naš cilj ponuditi zaštitu za sve naše operacije te implementirati dosljedne pravilnike i procedure.  Ova izjava o zaštiti privatnosti informira Vas o našim praksama zaštite i mogućnostima odabira načina prikupljanja i korištenja podataka o Vama, uključujući osobne podatke koje nam dajete izravno, primjerice kod podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora, kod sklapanja ugovornog odnosa i sl., kao i podatke prikupljene iz Vaših internetskih aktivnosti i u svrhu zapošljavanja. Ova se izjava o zaštiti privatnosti odnosi na sve web stranice Društva, domene, usluge, aplikacije i proizvode te na sve naše zaposlene.  Molimo Vas da Izjavu o zaštiti privatnosti  povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene koje će biti prikazane na stranici.

Svrha prikupljanja osobnih podataka 

Osobne podatke prikupljamo prije svega radi osiguravanja pružanja tražene usluge i što učinkovitijeg 

odgovora na Vaš upit.   

 

Podaci pokriveni sustavom Izjave o zaštiti privatnosti i način prikupljanja: 

Ime i Prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, e-mail, broj telefona i/ili faksa, osobni identifikacijski broj (OIB), ostali podaci koje razmijenite s nama, a želite da ostanu tajni. 

Te podatke prikupljamo i dobivamo od Vas izravno, neovisno o načinu na koji su nam dostavljeni (osobno, poštom, putem sredstava elektroničke komunikacije i sl.), a možemo obrađivati i osobne podatke koji smo prikupili iz javno dostupnih ili zakonom propisanih izvora (npr. podaci MUP-a, sudski registar, obrtni registar, zemljišne knjige, tisak, mediji, internet) a koje nije zakonom zabranjeno obrađivati.

 

Vrijeme trajanja Izjave o zaštiti privatnosti

U trenutku dostavljanja Vaših podataka, Vi pristajete na kontakt s nama te nam time dajete za pravo  obrađivati Vaše osobne podatke sukladno naznačenoj svrsi. Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna.

 

Sadržaj Izjave o zaštiti privatnosti

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), Prikupljene podatke ćemo čuvati na primjeren način i osigurati njihovu povjerljivost. Prikupljene  podatke nećemo prosljeđivati trećim osobama bez Vašeg izričitog dopuštenja, osim u slučaju da je isto potrebno radi izvršavanja ugovora, radi izvršavanja zakonskih obveza i zaštite javnog interesa ili radi ostvarivanja legitimnih interesa Društva (npr. sudski sporovi, osiguranje sigurnosti i sl.). Niste obvezni dostavljati osobne podatke, ali imajte na umu da u slučaju uskrate davanja traženih podataka Društvo neće biti u mogućnosti zaključiti s Vama ugovorni odnos odnosno ispunjavati svoje zakonske i ugovorne obveze.  Ne zahtijevamo od Vas da nam pošaljete osobne podatke kako bismo vam omogućili pristup na svoje stranice i ne tražimo da otkrijete više  podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.  Društvo Vam neće slati neželjenu poštu. Društvo ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite Vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ako je to moguće, čim prije. Ne prodajemo, ne prenosimo i ne otkrivamo osobne podatke koje prikupimo nikome izvan Društva bez Vaše dozvole.

 

Tajnost podataka 

Želimo jasno reći da svi Vaši osobni podaci ostaju tajni, bez obzira na koji način ste nam ih dali ili smo ih mi sukladno ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti pribavili. Osobne podatke čuvati ćemo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila naša ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes. Ukoliko podaci više nisu potrebni za ispunjenje svrhe, oni će biti uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

 

Kontrola

Osoba ima pravo uvida u zbirku osobnih podataka, zahtijevati pristup svojim osobnim podacima i mijenjati  ih, pravo na ispravak, zaborav, ograničenje obrade, prigovor i prijenos podataka te u svakom trenutku smije  otkazati odobrenje za uporabu osobnih podataka, zahtijevati promjenu podataka ili brisanje iz baze podataka. To možete učiniti tako da pošaljete zahtjev našem službeniku za zaštitu podataka, pisanim putem ili osobno, dolaskom na našu adresu. Ukoliko smatrate da nemamo zakonitu osnovu obrađivati Vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor službeniku za zaštitu osobnih podataka, ali ukuzujemo da u tom slučaju postoji mogućnost da Vam više nećemo moći pružati naše usluge. Sve prigovore nastojat ćemo riješiti u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju najduže u roku od mjesec dana od primitka prigovora, odnosno tri mjeseca ako se radi o velikom broju zahtjeva.

 

Sigurnost podataka 

Radi sigurnosti podataka na našim poslužiteljima globalne mreže te kako bismo osigurali pristupačnost usluge svim korisnicima, računalni sustav koristi softver koji prati posjete na mreži te prepoznaje neovlaštene  pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način.  Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

 

Statistika poslužitelja 

Naši poslužitelji globalne mreže koriste statistički softver. Ti su programi standardno obilježje svih  internetskih poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućuju  nam svoje stranice prilagoditi kako bi bile što efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje  podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine internetske  preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica.)

 

Upotreba kolačića (Cookies) 

Kako bismo olakšali pregledavanje naših internetskih stranica, naši poslužitelji globalne mreže mogu koristiti kolačiće. Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na Vaše računalo. Kolačići koje naš internetski poslužitelj postavlja brišu se automatski s Vašeg računala na kraju sesije, odnosno onog trenutka kada napustite naše stranice. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe kolačića, ako je vaš internetski preglednik tako postavljen.

 

Poruka elektroničkom poštom

Kada nam šaljete elektroničku poštu (e‐poštu) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati,  bilo putem e‐pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrascem koji nam dostavljate elektroničkom poštom, mi  te podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.   

 

Poveznice

Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da sva preusmjeravanja s naših internetskih stranica  upućuju na internetske stranice koje ne sadrže ilegalan i/ili štetan sadržaj. Međutim, stranice i adrese na  mreži brzo se mijenjaju i ne možemo uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjerimo.

Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi s našom Izjavom o zaštiti privatnosti, ili u vezi sa svojim iskustvima s  ovom internetskom adresom, molimo vas da nam se javite.   

 

Promjene i prestanak uvjeta korištenja 

Društvo pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela internetske lokacije Društva te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na mrežnoj adresi Društva ili kada  su korisnici o njima obaviješteni.   

 

Detaljni podaci i procedure u vezi zaštite osobnih podataka propisani su Pravilnikom o obradi i zaštiti osobnih podataka koji se može dostaviti svakom Ispitaniku na njegov zahtjev.  

 

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanja vezana uz privatnost, molimo kontaktirajte službenika za zaštitu podataka Društva: 

E-mail: zastita.podataka(at)komunalno-dugaresa.hr

Tel: +385 (0) 47 844 283

Fax: +385 (0) 47 845 583

Komunalno Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, 47250 Duga Resa

Zahtjev korisnika za pristup osobnim podacima:

ZAHTJEV__KORISNIKA__za_pristup_osobnim_podacima.pdf

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka_o_imenovanju_službenika_za_zaštitu_osobnih_podataka.pdf

Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/697, članka 18. a Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12) i članka 26. Pravilnika o radu Komunalnog Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa, direktor Ivan Klokočki ing.građ., donio je dana 23.05.2018. ovu odluku.

PRISTUP INFORMACIJAMA

MINISTARSTVO UPRAVE

Pravilnik_o_ustroju__sadržaju_i_načinu_vođenja_službenog_upisnika_o_ostvarivanju_prava_napristup_informacijama.pdf

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13.), minstar uprave donosi ovaj dokument.

Zahtjev za pristup informacijama

ZAHTJEV_ZA_PRISTUP_INFORMACIJAMA.docx

Temeljem čl 8. st.1. i čl.18. st.1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13, 85/15) ispunjavanjem ovog zahtjeva možete zatražiti pravo pristupu informacijama.

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

ZAHTJEV_ZA_DOPUNU_ILI_ISPRAVAK_INFORMACIJE.docx

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

ZAHTJEV_ZA_PONOVNU_UPORABU_INFORMACIJA.docx

Odluka-ponovna uporaba informacija

ODLUKA_-_ponovna_uporaba_informacija.pdf

Na temelju čl. 13. Izjave o osnivanju Komunalnog Duga Resa d.o.o. ( potpuni tekst ) od dana 23.04.2014. godine i članka 31. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/03, 85/15) direktor Društva dana 15.01.2016. godine donio je sljedeću odluku

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama

TEHNIČKA SLUŽBA

Rukovoditelj sektora tehničkih poslova

Željko Kučinić, bacc.oec.
Tel: +385 (0) 47 841 650
Fax: +385 (0) 47  845 117
Mob: +385 (0) 91 2844 280
E-mail: zeljko.kucinic(at)komunalno-dugaresa.hr

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće_o_provedbi_Zakona_o_pravu_na_pristup_informacijama_za_2018._godinu.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće_o_provedbi_Zakona_o_pravu_na_pristup_informacijama_za_2019..pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće_o_provedbi_Zakona_o_pravu_na_pristup_informacijama_za_2020._godinu.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvjesce_o_provedbi_Zakona_o_pravu_na_pristup_informacijama_za_2021._godinu.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvjesce_o_provedbi_Zakona_o_pravu_na_pristup_informacijama_za_2022._godinu.pdf

KRITERIJ ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE

Kriteriji_za_odredivanje_visine_naknade_troskova_dostave_informacije__1_.pdf

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", br.25/13.) Povjerenica za informiranje donosi

Odluka o određivanju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama

Odluka_o_određivanju_službene_osobe_za_rješavanje_ostvarivanja_prava_na_pristup_informacijama.pdf

Temeljem odredbe članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013), direktor tvrtke Komunalno Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa dana 30. listopada 2013. godine donosi ovaj dokument.

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!