Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE18.02.2021 | Novosti | Autor/ica: Administrator: Ivan Klokočki


Za radno mjesto:

-Strojar na vodocrpilištu

-Mjesto rada: Vocrpilište u Završju Netretičkom, odnosno drugo radno mjesto po uputi Poslodavca

-sklapanje ugovora na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana

-mogućnost trajnog zaposlenja

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Više o natječaju možete pronaći na stranicama HZZ.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja niže:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!