Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Duga Resa i okolnih općina.09.07.2015 | Novosti | Autor/ica: Administrator: Ivan Klokočki


Dana 07.07.2015. u Hrvatskim vodama održan je sastanak povodom izrade studijske analize nazvane:"Koncepcijsko rjeÅ¡enje vodoopskrbnog sustava Duga Resa i općina Barilović, Generalski Stol, Netretić i Bosiljevo, te razmatranje pripajanja vodoopskrbnog područja općina Vojnić i Krnjak s izradom detaljnog matematičkog modela-sadaÅ¡njeg i budućeg stanja razvoja i pred studijom izvodljivosti". Zajednica ponuditelja koja je provodenim postupkom javne nabave odabrana za izradu studije a sastoji se od tvrtki PROVOD, EUROVISION d.o.o., EUROVISION a.s. i PRONGRAD BIRO d.o.o., prezentirala je plan rada, te metodologiju tijekom Analize postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava Duga Resa i predmetnih Općina. TakoÄ‘er je unutar istog sastanka tvrtka PORVOD-inženyerska společnost s.r.o. (iz Republike ÄŒeÅ¡ke) predstavila pristup kampanji mjerenja sa svim pojedinim metodama vrÅ¡enja mjerenja svih raspoloživih kapaciteta vodoopskrbnog sustava. Analiza postojećeg stanja se temelji na podacima koje je osigurala tvrtka Komunalno Duga Resa d.o.o. prostornim analizama, a matematički model i provoÄ‘enje svih mjera kako bi se uspostavila kalibracija sustava se temelji na izraÄ‘enom GIS-u naÅ¡ih vodova (koje je samostalno izradila tvrtka Komunalno Duga Resa d.o.o.). UsklaÄ‘enost i stručnu provjeru svih pojedinih cjelina koje su opisane kroz projektni zadatak će provoditi GraÄ‘evinski fakultet iz Zagreba kao recezent studije. 

Projektni program obuhvaća: 

1. Analizu postojećeg stanja izgrađenosti sustava
2. Analizu potreba za vodom
3.Matematički model postojećeg stanja
   3.1. ProvoÄ‘enje mjera protoka i tlaka
   3.2. Kalibracija modela postojećeg stanja 
   3.3. Zaključak
4. Analiza stanja vodooskrbnog sustava prema IWA metodologiji
5. Pred studija izvodljivosti
6. Matematički model planiranog stanja
7. Koncepcijsko rješenje DMA zona
8. Koncepcijsko rješenje nadzorno upravljačkog sustava
9. Aproksimativni troškovnik svih mjera unapređenja sustava
10. Edukacija korisnika hidrauličkog modela

 

 

 

 

 

 

 
Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!