Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), naručitelj Komunalno Duga Resa d.o.o. ustrojio je Registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kn te ga je objavio u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu Registar ugovora i okvirnih sporazuma preuzeti na internetskoj adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ I NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA, TE UGOVORA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

REGISTAR_UGOVORA_I_OKVIRNIH_SPORAZUMA__TE_UGOVORA_O_JEDNOSTAVNOJ_NABAVI_ZA_2017._GODINU._4.pdf

Datum zadnje izmjene: 19.03.2018. god.

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!