Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

PRAVILNIK O PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE

Pravilnik_o_jednostavnoj_nabavi.pdf

Temeljem čl. 15 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) Direktorica Komunalnog Duga Resa d.o.o., Josipa Škrtić Pucarević, dipl.iur. dana 14.06.2017. godine donosi ovaj pravilnik

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!