Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA

OPĆI_I_TEHNIčKI_UVJETI_ISPORUKE_VODNE_USLUGE.pdf

Na temelju članka 215. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/ 2009 i 130/2011) Antonija Pavlović, direktorica Komunalnog Duga Resa d.d., Kolodvorska 1, Duga Resa dana 20.01.2012. god. donosi dokument.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆIH I TEHNIČKIH UVJETA ISPORUKE VODNE USLUGE

ODLUKA_O_IZMJENAMA_I_DOPUNAMA_OPĆIH_I_TEHNIČKIH_UVJETA_ISPORUKE_VODNE_USLUGE.pdf

Na temelju članka 215. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13) direktor tvrtke KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o., Duga Resa, Kolodvorska 1, dana 13. lipnja 2013. godine donosi slijedeću

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆIH I TEHNIČKIH UVJETA ISPORUKE VODNE USLUGE

ODLUKA_O_IZMJENAMA_I_DOPUNAMA_OPĆIH_I_TEHNIČKIH_UVJETA_ISPORUKE_VODNE_USLUGE.pdf

Na temelju članka 215. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13) direktor tvrtke KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o., Duga Resa, Kolodvorska 1, dana 26. srpnja 2013. godine donosi slijedeću

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆIH I TEHNIČKIH UVJETA ISPORUKE VODNE USLUGE

ODLUKA_O_IZMJENAMA_I_DOPUNAMA_OPĆIH_I_TEHNIČKIH_UVJETA_ISPORUKE_VODNE_USLUGE.pdf

Na temelju članka 215. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) direktor tvrtke KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o., Duga Resa, Kolodvorska 1, dana 11.08.2014. godine donosi ovaj dokument:

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆIH I TEHNIČKIH UVJETA ISPORUKE VODNE USLUGE

ODLUKA_o_izmjenama_i_dopunama_općih_i_tehničkih_uvjeta_isporuke_vodne_usluge.pdf

Na temelju članka 215. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) direktor tvrtke KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o., Duga Resa, Kolodvorska 1, dana 30.06.2016. godine donosi sljedeću odluku.

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!