Odluke i odredbe

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zapošljavanje

odluka-o-raspisivanju-javnog-natjecaja-za-zaposljavanje.pdf

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe

odluka-o-imenovanju-povjerljive-osobe-i-zamjenika-povjerljive-osobe---10-12-2021.pdf

DUGA RESA-ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

ODLUKA_O_PRIKLJUČENJU-DUGA_RESA.pdf

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (˝Narodne novine˝ br.153/09). Gradsko vijeće Grada Duga Rese, na sjednici održanoj dana 13.listopada 2011. godine. donijelo je ovaj dokument.

Odluka_o_naknadi_za_razvoj_društva_Komunalno_Duga_Resa_d.o.o.__Duga_Resa.pdf

Odluka_o_izmjeni_i_dopuni_Odluke_o_priključenju_na_komunalne_vodne_građevine.pdf

Natemelju članka 209. Zakona o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11 i 56/139) i članka 5. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN br. 153/09, 90/11 i 56/13) članka 1. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 05/11), te članka 46. Statuta Grada Duge Rese (˝Službeni glasnik Grada Duge Rese˝ br. 2/13), Gradsko vijeće Grada Duge Rese, na sjednici održanoj 25.srpnja 2013. godine, donijelo je ovaj dokument.

OPĆINA BARILOVIĆ-ODLUKA O PRIKLUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

ODLUKA_O_PRIKLJUČENJU-BARILOVIĆ.pdf

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 32 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović“ broj:2/09 Općinsko vijeće Općine Barilović na svojoj 18 sjednici održanoj 29.12. 2011 godine donijelo je dokument.

ODLUKA_o_izmjenama_i_dopunama_Odluke_o_priključenju_na_Komunalne_vodne_građevine.pdf

Na temelju članka 209 Zakona o vodama "Narodne novine", broj 153/09, 130/11 i 56/13, članka 5 Zakona o financiranju vodnog gospodarstva "Narodne novine", broj 153/09, 90/11 i 56/13", članka 32 Statuta Općine Barilović "Službeni glasnik Općine Barilović broj:2/09 i 1/2013", i članka 1 alineja 4 Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine "Službeni glasnik Općine Barilović 5/11" Općinsko vijeće Općine Barilović na svojoj 3. sjednici održanoj 04.10.2013 godine donijelo je ovu odluku.

OPĆINA BOSILJEVO-ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

ODLUKA_O_PRIKLJUČENJU-BOSILJEVO.pdf

Na temelju odluke 209. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09) i članka 22. Statuta općine Bosiljevo (Službeni glasnik općine Bosiljevo broj 03/2009), općinsko vijeće općine Bosiljevo na svojoj 21. sjednici održanoj dana 08.12.2012. godine donijelo je dokument.

OPĆINA GENERALSKI STOL-ODLUKA O PRIKLUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

ODLUKA_O_PRIKLJUČENJU-GENERALSKI_STOL.pdf

Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama (˝Narodne novine˝, broj 153/09) i članka 34. stavka 1. točke 19 Statuta Općine Generalski Stol, broj 04/09) Općinsko vijeće Općine Generalski stol na 19. sjednici održanoj dana 11. lipnja 2012. godine donijelo je dokument.

GRAD KARLOVAC-ODLUKA O PRIKLUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

ODLUKA_O_PRIKLJUČENJU-KARLOVAC.pdf

Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama (˝Narodne novine˝ br. 153/09 i 130/11), članka 33. Prekršajnog zakona (˝Narodne novine˝ 107/07), članka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (˝Glasnik Grada Karlovca˝ br. 7/09) i mišljenja Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga za Grad Karlovac Klasa. 008-04/08-01/1, Urbroj: 2133/01-05/04-12-34 od 28.svibnja 2012., Gradsko vijeće Grada Karlovca na 28. sjednici održanoj dana 14.lipnja 2012. godine donijelo je dokument.

OPĆINA KRNJAK-ODLUKA O PRIKLUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

ODLUKA_O_PRIKLJUČENJU-KRNJAK.pdf

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (˝Narodne novine˝) broj 153/09, 130/11) i članka 39 Statuta Općine Krnjak (Glasnik Općine Krnjak broj: 07/09) Općinsko vijeće Općine Krnjak na svojoj 20 sjednici održanoj 21. ožujka 2012 godine donijelo je dokument.

Nova_ODLUKA_o_prikljucenju_na_komunalne_vodne_gradevina-KRNJAK.pdf

Na temelju članka 209. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09, 130/11, 56/13) i članka 36 Statuta Općine Krnjak (Glasnik Općine Krnjak broj: 03/13, 05/13 ispravak) Općinsko vijeće Općine Krnjak na svojoj 05 sjednici održanoj 25 studenog 2013 godine donijelo je ovu odluku.

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

ODLUKA_o_izmjenama_i_dopunama_Odluke_o_priključenju_komunalne_vodne_građevine.pdf

Na temelju članka 209. Zakona o vodama("Narodne novine" broj 153/09, 130/11, 56/13, 14/14) i članka 36. Statuta općine Krnjak (Glasnik općine Krnjak broj 02/13, 05/13 ispravak; 04/14) Općinsko vijeće općine Krnjak na svojoj 13. sjednici održanoj 26 svibnja 2015. godine donijelo je ovaj dokument.

OPĆINA NETRETIĆ-ODLUKA O PRIKLUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

ODLUKA_O_PRIKLJUČENJU-NETRETIĆ.pdf

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (˝Narodne novine˝ broj 153/09), članka 28. Statuta Općine Netretić (˝Glasnik Općine Netretić˝ broj 08/09), Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 16.prosinca 2011. godine donijelo je ODLUKU izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.

Izmjena_i_dopuna_odluke_o_priključenju-Netretić.pdf

Na temelju članka 209. Zakona o Vodama ("Narodne novine" broj 153/09), članka 59. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine" broj 153/09), te članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 08/09), Općinsko vijeće Općine Netretić na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2011. godine donijelo je ovaj dokument.

ODLUKA_o_izmjeni_Odluke_o_priključenju_na_komunalne_vodne_građevine_za_područje_Općine_Netretić.pdf

Na temelju članka 138. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 56/13) i članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 03713), Općinsko vijeće Općine Netretić na 02. redovnoj sjednici održanoj dana 26. rujna 2013. godine donijelo je ovaj dokument.

ODLUKA O ODVODNJI OTPADNIH VODA ZA PODRUČJE GRADA DUGE RESE

ODLUKA_O_ODVODNJI_OTPADNIH_VODA.pdf

Na temelju članka 67. stavak 3. Zakona o vodama (NN broj 153/09) i članka 40. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/09), uz prethodno mišljenje Hrvatskih voda, KLASA: 325-04/12-14/ 0000013, UR. BROJ: 374-21-3-13-2 od 22.01.2013. godine Gradsko vijeće Grada Duge Rese na sjednici održanoj 21. veljače 2013. godine donijelo je ovaj dokument.

Odluka_o_dopuni_odluke_o_odvodnji_otpadnih_voda_za_područje_Duge_Rese.pdf

Na temelju članka 67. Zakona o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13), članak 1. i 3. Odluke o odvodnji otpadnih voda za područje Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 01/13), te članka 46. Statuta Grada Duge Rese ( "Službeni glasnik Grada Duge Rese" br. 02/13), Gradsko vijeće Grada Duge Rese, na sjednici održanoj dana 25. srpnja 2013. godine, donijelo je ovaj dokument.

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!