Cjenik usluga vodoopskrbe

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

Cjenik vodnih usluga u primjeni od 01.01.2023.

Cjenik-01-01-2023.pdf

Odluka o cijeni vodne usluge - Izmjena br.2 26-10-2022

odluka-o-cjeni-vodnih-usluga-20221026_12575442.pdf

Na temelju članka 109. stavaka 2. do 5., članka 43. stavka 3. i 4., članka 44. i članka 46. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/2010) te članka 18. Društvenog ugovora Komunalnog Duga Resa d.o.o. od 14.10.2021. godine, Skupština trgovačkog društva Komunalno Duga Resa d.o.o. na 5. sjednici u 2022. godini održanoj 26.10.2022. godine donosi IZMJENU br.2. ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA od dana 18.01.2022 godine Ur. broj: 36/2022

Odluka o cijeni vodne usluge - Izmjena br.1

odluka-o-cijeni-vodnih-usluga--2022_1.pdf

Na temelju članka 109. stavaka 2. do 5., članka 43. stavka 3. i 4., članka 44. i članka 46. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/2010) te članka 18. Društvenog ugovora Komunalnog Duga Resa d.o.o. od 14.10.2021. godine, Skupština trgovačkog društva Komunalno Duga Resa d.o.o. na 4. sjednici u 2022. godini održanoj 27.06.2022. godine donosi IZMJENU br.1. ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA od dana 18.01.2022 godine Ur. broj: 36/2022

Odluka o cijeni vodne usluge - primjenjiv od 01.01.2022.

odluka-o-cijeni-vodnih-usluga--2022.pdf

Na temelju članka 109. stavaka 2. do 5., članka 43. stavka 3. i 4., članka 44. i članka 46. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/2010) te članka 18. Društvenog ugovora Komunalnog Duga Resa d.o.o. od 14.10.2021. godine, Skupština trgovačkog društva Komunalno Duga Resa d.o.o. na 1. sjednici u 2022. godini održanoj 18.01.2022. godine donosi ovaj dokument.

Odlika o naknadi za razvoj - primjenjiva od 01.01.2022.

Odluka_o_naknadi_za_razvoj_društva_Komunalno_Duga_Resa_d.o.o.__Duga_Resa.pdf

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!