Objava podataka o sponzorstvima i donacijama!

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

Pravilnik o donacijama i sponzorstvima

Pravilnik_o_donacijama_i_sponzorstvima.pdf

Temljem čl. 12. Izjave o osnivanju Komunalnog Duga Resa d.o.o., Komunalno Duga Resa, direktor Komunalnog Duga Resa d.o.o., Nikola Car, ing. dana 04.03.2014. godine donosi ovaj pravilnik

Samostalni sektor za suzbijanje korupcije u sklopu Ministarstva pravosuđa proveo je istraživanje o transparentnosti rada trgovačkih društava kojima su osnivači, dioničari ili imatelji udjela jedinice lokalne samouprave, objavljeno 17.rujna 2013. godine na internetskoj stranici www.antikorupcija.hr   , na temelju kojeg je donijelo preporuku da sva trgovačka društva koja daju donacije i sponzorstva to objavljuju na svojim internetskim stranicama na transparentan način. 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Dopis.pdf

Podaci o sponzorstvima i donacijama za 2014. godinu

SPORTSKO DRUŠTVO SLIJEPIH KARLOVAC

-donacija u iznosu od 200,00 KN (datum izvršenja 19.11.2014.)

Ante Starčevića 22, 47000 Karlovac
Isplata na račun broj: IBAN: HR 59248008-110274606 

NK ILOVAC

-donacija u iznosu od 500,00 KN (datum izvršenja 19.11.2014.)

Zagrebačka bb, 47000 Karlovac
Isplata na račun broj: IBAN: HR 9824000081190253283 

ŽENSKOM PJEVAČKOM ZBORU "Vila"

-donacija u iznosu od 500,00 KN (datum izvršenja 19.11.2014.)

47250 Duga Resa
Isplata na račun broj: IBAN: HR 12 24 00008 1190254831 

Datum zadnje izmene 19.11.2014. god.

Podaci o sponzorstvima i donacijama za 2013. godinu

 

ŠPORTSKA ZAJEDNICA DUGA RESA

-donacija u iznosu od 500,00 KN (datum izvršenja 24.01.2013.)

Bana Josipa Jelačića 41, 47250 Duga Resa
MB: 02065126    OIB: 73154101895
e-mail: sportska.zajednica.duga.resa(at)ka.t-com.hr 

SPORTSKO DRUŠTVO SV. JURAJ DUGA RESA

-donacija u iznosu od 500,00 KN (datum izvršenja 15.04.2013.)

Jozefinska cesta 17, 47250 Duga Resa
OIB: 06401560806
e-mail: skijanje(at)net.hr 

SPORTSKO DRUŠTVO SV. JURAJ DUGA RESA

-donacija u iznosu od 500,00 KN (datum izvršenja 24.09.2013.)

Jozefinska cesta 17, 47250 Duga Resa
OIB: 06401560806
e-mail: skijanje(at)net.hr 

Izdavačka kuća umjetnika koji slikaju ustima i nogama d.o.o.

- donacija u iznosu od 200,00 KN (datum izvršenja 30.09.2013.)

Frana Folnegovića 1a, 10 000 Zagreb
tel: 01/652 68 51

IV Nakladništvo d.o.o.

-donacija u iznosu od 4.362,50 KN (datum izvršenja 18.11.2013.)

Avenija Dubrovnik 10, 10 000 Zagreb
OIB: 61651285801
e-mail: office(at)iv-nakladništvo.hr  

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!